Enter your keyword

İlkokul

2018 – 2019 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI İÇİN KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR

1 Sınıfta 2 Öğretmen  – Bilingual Eğitim
Eğitmenlerimizden bir tanesi  Eğitim Koçu ve sadece İngilizce konuşuyor


Bodrum Amerikan Kültür Koleji’nde
öğrencileri çok sıkı ve dengeli uluslararası yönü olan bir eğitime odaklar, onları tam potansiyellerini anlamaları için hazırlar ve başarılı ve sorumlu dünya vatandaşı olmaları için ilham veririz.

Başarmak, amaca uygun sonuç almaktır

Bodrum Amerikan Kültür Koleji İlkokulu felsefesini, öğrenciler için yüksek standartlar oluşturan yapılandırmacı yaklaşımlar ile kavram, bilgi, beceri, tutum ve davranış elementleri üzerine kurmuştur.

Çocuğun sınıf içi ve sınıf dışındaki gelişimine odaklanan, sorgulamaya dayalı bir eğitim programı uygulanır.

Her sınıfta biri sınıf öğretmeni diğeri, İngilizce olmak üzere iki öğretmen görev yapar.

Anadilin düşünme yetisini geliştirmedeki öneminin bilinci ile, sorgulayıcı ve eleştirel okuma yöntemleri, düşünme eğitimi dersleriyle bütünlük içinde sürdürülmektedir.

Bodrum Amerikan Kültür Koleji’nde  Gems Programı* gibi farklı programlarla, öğrencilerin sınıfın dışında da deneyim ve keşif yapmaları için öğrenim imkanları sunulmaktadır.

Çağdaş eğitim-öğretim ortamında, öğrencileri çağın ötesine taşıyacak tüm etkinliklerin uygulanmasına olanak sağlayan en son teknoloji ile donatılan sınıflarda, dokunmatik ekranlı ve bilgisayarlı “Akıllı Tahta”lar bulunur. Öğrencilerimize; içinde konu anlatımları,örnek soruları ve ödevleri bulunan “Akıllı Defter”lerimiz standart olarak verilir. Böylelikle ayrıca defter almasına gerek kalmaz

Temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı ilkokulda “Anadil Öğretimi”ne özel bir önem verilir. Bu amaçla yapılan kitap okuma, yorumlama, analiz etme ve yazma çalışmaları, müfredatta önemli bir yer tutar.

Bodrum Amerikan Kültür Koleji’nde Bilingual Eğitim ile İngilizce bir ders değil yaşam biçimi olarak algılanır. İki dilli eğitim olarakta ifade edilebilir. Türk ve yabancı öğretmen kadrosuyla yabancı dil eğitimi her seviyede yoğun bir program takip edilerek uygulanır

Eğitim-öğretim uygulamalarının her aşamasında velilerle etkin bir işbirliği sağlanır. Düzenlenen seminer, toplantı ve konferanslarla veli eğitimleri gerçekleştirilir. Özel Rehberlik PDR Birimimiz, öğrencilerin bireysel gelişimlerini ve farklılıklarını izler, yaş dönemlerine bağlı olarak yaşanabilecek sorunları önceden engellemeyi ve doğru davranışların edinilmesini hedefler

Eğitsel Etkinlikler

Eğitsel etkinliklerimiz; Bilim-Sanat adı altında ders programlarını dışında yapılan alan etkinliklerinin, törensel etkinlikleri, sergileri, gezileri, kültürel ve sportif yarışmaları içeren etkinlikler bütünüdür.

Her etkinliğin belli ilkeleri, öğrencilerin yaş gruplarına, seviyelerine göre ilgili öğretmenler tarafından hazırlanmış plan, program ve süreleri vardır. Programlanan çalışmalar alanında tecrübeli etkinlik öğretmenlerin rehberliğinde uygulanır.

  • Öğrencilerin planlı çalışma alışkanlığı kazanmaları,
  • Sorumluluk alarak aldıkları görevi istekle yapmaları,
  • Bireysel ya da grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışmaları,
  • Ekip çalışmalarına karşı sorumluluk duymaları,
  • Ders dışı zamanlarını etkin ve verimli değerlendirmeleri,
  • Bir işe başlama ve sonuçlandırma alışkanlığı kazanmaları için tutum, davranış ve becerilerinin geliştirilmesine çalışılır