Enter your keyword

Sosyal Kulüpler

ÖĞRENCİ KULÜPLERİMİZ ile SOSYALLEŞME

Bodrum Amerikan Kültür Koleji; çok yönlü, sosyal ve topluma karşı sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Bu sebeple tüm öğrencilerimiz akademik alandaki eğitimlerin yanında spor, sanat, müzik, sosyal sorumluluk, liderlik ve kişisel gelişim alanlarında eğitim ve projeler ile desteklenirler.

Yoğun ders temposu içinde rahatlamak, takım oyunları ile birlik ruhu, bireysel spor ve etkinliklerle özgüven kazanmak, yaratıcı ve üretken olmak etkinliklerle mümkündür

Öğrencilerimiz ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda seçecekleri bir kulüpte yer alabilirler

Sosyal kulüp ve etkinliklerle öğrencilerimize;

  • Kendini tanıyabilme ve yeteneklerini geliştirebilme,
  • Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme,,
  • Serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme,
  • Girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme,
  • Bireysel farklılıklara saygılı olabilme,
  • Aldığı görevi istekle yapabilme ve sorumluluk alabilme,
  • Organizasyon becerisi kazanabilme,
  • Bulunduğu gruba karşı sorumluluk duyabilme gibi tutum, davranış ve becerilerini kazandırmaktayız